Amnesty International je mezinárodní aktivistické hnutí lidí, kteří si nespravedlnost a bezpráví páchané na jiných berou osobně a společně usilují o dodržování základních lidských práv po celém světě.

„Přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě“

Odůvodnění ocenění Nobelovou cenou míru pro Amnesty International v roce 1977

Miliony aktivistů celosvětově se snaží udělat svět lepším místem a pozitivně změnit životy tisíců lidí. Společně toho můžeme dosáhnout:

  • - Pomáháme těm, jejichž práva jsou porušována; zachraňujeme jejich životy nebo zlepšujeme jejich situaci
  • - Měníme zákony a podněcujeme autority k systematickým změnám/procesům
  • - Informujeme společnost o lidskoprávním dění na základě velmi spolehlivých výzkumů našich odborníků v terénu
  • - Jsme rovnocenným partnerem v dialogu o společensko-kulturních událostech u nás i ve světě – máme poradní status při EU a OSN

V České republice funguje Amnesty od roku 1991. V současnosti u nás prosazuje své hodnoty a přesvědčení 3 500 členů a členek a ročně putují z České republiky desetitisíce podpisů, dopisů a apelů na obranu nespravedlivě vězněných a utlačovaných.

Amnesty International ČR je nezávislá na vládách, politických ideologiích a ekonomických zájmech. Prostředky na podporu jednotlivých kampaní získáváme z příspěvků individuálních dárců.

Výtěžek z prodeje obrazů použijeme na práci výzkumníků v daných zemích, kteří monitorují stav jednotlivých případů, provádí nezávislé šetření a účastní se soudních procesů. Podpoříme advokační práci při vyjednávání s vládami a představiteli států, peníze poputují na veřejné akce typu happeningů či panelových diskuzí, na medializaci lidskoprávních témat, na zapojení místních skupin v regionech nebo na vytváření a zpracování petičních výzev.

VĚZNI SVĚDOMÍ

Bojujeme za propuštění těch, kteří jsou za své názory a postoje nespravedlivě vězněni, mučeni nebo pronásledováni. Upozornili jsme již na 16 000 životních příběhů a u poloviny z nich změnili osudy.