Skrze umění pomáháme lidským právům již od roku 2014
Desítky umělců se rozhodly darovat svá díla
Stovky dárců, kteří pomáhají
Rukama nám prošly již stovky výjimečných děl

Art for Amnesty je projekt organizace Amnesty International, který jedinečným způsobem propojuje umění, dobro a obranu lidských práv. 

Amnesty International je organizace, která usiluje o dodržování lidských práv na celém světě.

Organizace je založena na principech univerzality lidských práv, na pravidlech mezinárodní solidarity a na spolehlivém výzkumu.

Hrdě se přihlásit k lidskoprávním hodnotám a vybrat si vhodné dílo může téměř každý!

Petr Písařík

Petr Písařík je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého. Je jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Pondělí. Sídlo jeho působnosti se nachází v ateliéru Nákladového nádraží Žižkov.


Celosvětově respektovaný autor pracuje s postmoderní ideou proměnlivosti. Skrze ní prezentuje svá eklektická díla ojedinělými technikami s využitím zdánlivě neslučitelných materiálů a forem. Kombinuje netradiční malbu, reliéf, broušení, objekt, sochu a fotografii s přesahem do jedinečných monumentálních instalací a prostorových změn. Blízká budoucnost jeho tvorby je spjatá s experimentálním užitím skla.