Skrze umění pomáháme lidským právům již od roku 2014
Desítky umělců se rozhodly darovat svá díla
Stovky dárců, kteří pomáhají
Rukama nám prošly již stovky výjimečných děl

Nová díla v nabídce:

Art for Amnesty je projekt organizace Amnesty International, který jedinečným způsobem propojuje umění, dobro
a obranu lidských práv. 

Amnesty International je organizace, která usiluje
o dodržování lidských práv na celém světě.

Organizace je založena na principech univerzality lidských práv, na pravidlech mezinárodní solidarity a na spolehlivém výzkumu.

Hrdě se přihlásit k lidskoprávním hodnotám a vybrat si vhodné dílo může téměř každý!

Petr Písařík

Petr Písařík je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého. Je jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Pondělí. Sídlo jeho působnosti se nachází v ateliéru Nákladového nádraží Žižkov.


Celosvětově respektovaný autor pracuje s postmoderní ideou proměnlivosti. Skrze ní prezentuje svá eklektická díla ojedinělými technikami s využitím zdánlivě neslučitelných materiálů a forem. Kombinuje netradiční malbu, reliéf, broušení, objekt, sochu a fotografii s přesahem do jedinečných monumentálních instalací a prostorových změn. Blízká budoucnost jeho tvorby je spjatá s experimentálním užitím skla.