Práce Adama Vačkáře se pohybuje na průsečíku institucionální kritiky, ohledávání sociálních struktur či zvyklostí a kritiky konzumní společnosti, nicméně toto vše je především tematickým komentářem k jeho ve výtvarné oblasti kořenící z vizuální citlivosti a akcentování senzuálních hodnot jako partnera konceptuální myšlenky. Vačkář sice strávil část svých studií umění na pražské AVU, ale podstatná část jeho uměleckého dozrávání spadá do doby následného studia na pařížské École Nationale Supérieure des Beaux-Arts a každoročních uměleckých rezidencí převážně ve Francii.

http://www.adamvackar.com/

ADAM VAČKÁŘ

RANDOM PASSWORD

Lambda print 120 x 80 2010

Ev. č. díla: 142