Irena Jůzová absolvovala v letech 1900-1994 Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Aleše Veselého. V roce 2008 obhájila habilitaci v oboru Výtvarná umění a poté byla jmenována docentkou AVU. Získala mnoho stipendií a účastnila se řady rezidenčních pobytů (např. Museum of Art Long Beach, CA, USA a Cité Internationale des Arts, Paris). Během studií získala několik ateliérových cen AVU v Praze a zúčastnila se řady výstav. V roce 1992 na European Biennale of Young Artists Germinations 7 v Grenoblu ve Francii obdržela cenu za interaktivní práci Stůl pro dvacet hráčů (1992). V roce 1993 byla vybrána Akademií výtvarných umění v Praze k účasti na 4 Biennale European Academies of Visual Arts v Maastrichtu. Stála u zrodu legendárních výstav Ženské domovy (1992, 1994). V roce 2007 reprezentovala samostatným projektem jako první umělec Českou republiku na 52. bienále současného umění ve Venezia v Itálii. V současné době je zapojena v Mezioborovém mezinárodním projektu propojujícím umění, vědu a technologie ISWA 2011 – 2013.

www.irenajuzova.cz

IRENA JŮZOVÁ

MAPA 3450

grafika, 70 x 100 cm

2014

Ev. č. díla: 48