Daniela Baráčková je jednou z mladých autorek na současné české umělecké scéně. Její tvorba je promyšlená, ale přesto spontánní. V loňském roce byla její tvorba oceněna porotci Ceny Jindřicha Chalupeckého, stala se jedním z finalistů této prestižní umělecké ceny.

www.danielabarackova.cz

DANIELA BARÁČKOVÁ

BUY ME

digitální tisk technikou pigment, tisk na 100% bavlněném archivním papíře

Fotografie zachycuje autorku v kolébce z jejího dětství, jak se v ní houpe vlastními silami a přitom se křečovitě usmívá. Situaci doplňuje titulkem „buy me“. Naráží mj. na to, že narodit se jako žena nezřídka znamená narodit se jako majetek, stát se předmětem obchodu a být předem odsouzena k nerovnosti.

Ev. č. díla: 40

DANIELA BARÁČKOVÁ

TÁBOR

digitální tisk technikou pigment, tisk na 100% bavlněném archivním papíře, 46 × 43 cm

Obraz odkazuje na neproniknutelnost a složitost osobních příběhů. Nastiňuje okolnosti, které lze vidět, ale není možné si je přivlastnit. Připomíná, že největším ponížením trpících bývá, když si druzí myslí, že jim rozumí.

Ev. č. díla: 39