Amnesty International je organizace, která usiluje o dodržování lidských práv na celém světě.

Je založena na principech univerzality lidských práv, na pravidlech mezinárodní solidarity a na spolehlivém výzkumu.

Amnesty je nezávislá na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích a ideologiích všeho druhu.

galerie vybraných děl k prodeji