Sídlíme ve velké kancelářské budově, která má své výhody a stejně tak i nevýhody. Velkou výhodou je, že neplatíme převážnou část nájmu, jen služby. Nájemní smlouva se prodlužuje vždy o jeden rok, aktuálně máme platnou do konce dubna 2021. Další z výhod je, že se nemusíme starat o technické zázemí, topení, klimatizaci, úklid apod. – což jsou zároveň nevýhody, např. klimatizace. Zároveň musíme dodržovat pravidla a specifika, která jsou spojená s tím, že prostor sdílíme s ostatními firmami. Vzhledem k počtu firem, které tu sídlí, je to nezbytně nutné nejen z hlediska bezpečnosti, ale také pro dlouhodobé udržení co nejlepších vzájemných vztahů. 

4D Office Center se skládá ze 3 administrativních budov s unikátní fasádou s 300 (některé zdroje uvádí 900!) odstíny barev a je dílem francouzsko – izraelského umělce Yaacova Agama. Budova je zapsaná v Guinessově knize rekordů. Barvy na fasádě symbolizují čtvero ročních období a “čtvrtý rozměr vnímání”. 

Koncept harmonicky splývajících barev, které vytvářejí světelný efekt, kdy budova na severní straně evokuje teplými barvami pocit a energii léta. Budova na zimní straně zachycuje pocit zimy plynulým přechodem chladným modrých odstínů. Hlavní velká budova představuje krásu a magii jara a jeho skrytou energii. Vršek budovy – „koruna“ – zpodobňuje ve výrazu kinetického umění měnící se formy a krásu a magii stálých změn v životě. 

Na fasádu jsme aplikovali přes 300 barevných odstínů.  Dům je zapsán v Guinessově knize rekordů jako dům s nejbarevnější fasádou. Přípravné a natěračské práce trvaly 2 roky. 

Budovu 4D CENTER PRAGUE její tvůrce označuje jako vizuální instrumentaci. Vztah mezi hudební stupnicí barev a její fyzickou formou vytváří rozměr hudby pro oči. Plynulý a nenásilný přechod barev způsobuje, že každý bod, na který se pozorovatel zaměří, vede k pohybu. Oko diváka nikdy nevstřebá všechny vizuální interakce – je zde neviditelná nová dimenze. 

Největší duha na světě, jak je budova 4D CENTER často označována, by měla být podle slov jejího tvůrce připomínkou zaslíbení mezi Tvůrcem vesmíru, jednoty mezi člověkem a Bohem. 

Celý článek zde: https://www.ars.cz/blog-clanek/4d-center-yaacov-agam/

V budově funguje recepce, s kterou se snažíme mít dobré vztahy. Rádi pomůžou s čímkoliv můžou, fungují jako spojka mezi námi a správou budovy. Telefon na recepci je 234 063 333. Zpravidla kontaktují office manažerku, pokud máme dole nečekanou návštěvu. Pokud máme nějaké setkání v salonku dole, informujeme recepci, aby hosty neposílali nahoru, ale do salonku. 

Pokud nám veze kurýr balík a nezastihne nás v kanceláři nebo volá a nejsme tu, může být nechán na recepci, v takovém případě se snažíme ho co nejrychleji vyzvednout. 

 

Přístupový kód do kanceláře je 2686#. Zaměstnanci a zaměstnankyně dle domluvy s nadřízeným obdrží po nástupu klíč od “své kanceláře” a případně dalších dle potřeby. Ve výjimečných případech též i klíč od skladu. 

Pokud vlastní klíče nemám nebo zůstaly zapomenuté doma, všechny klíče jsou v keyboxu na stěně v kanceláři ředitele. Na stejném místě najdu i klíč od zasedačky. Klíč od kanceláře ředitele se nachází v bílé polici s kancelářskými potřebami v jejím přibližně prostředku. Aktuálně na sobě má přívěsek sovy. 

Klíče po vypůjčení OKAMŽITĚ vracím do keyboxu. 

V opravdu výjimečných a mimořádných případech můžeme s prosbou o pomoc kontaktovat recepci, mají k dispozici všechny naše klíče v zapečetěné obálce – pokud by tvrdili, že ne, kontaktujte office managera, aby se spojil s někým ze správy budovy – na předání klíčů máme protokol a jejich použití se také musí protokolovat.

U nás nahoře máme k dispozici jednu oficiální zasedačku a jako neformální využíváme jídelnu. V jídelně se snažíme neřešit osobní a diskrétní záležitosti. 

Zasedačku rezervujeme přes rezervační systém Outlooku přidáním místnosti Reditelna1@amnesty.cz jako účastníka schůzky, nebo přímou volbou místnosti v políčku Místo konání. Místnost potvrzuje, zda je, či není volná, a to zpětným e-mailem (Přijato vs Odmítnuto). 

Pokud potřebujeme jednat v soukromí a Ředitelna je obsazená, případně chceme změnit prostředí, můžeme využít otevřený prostor lobby, kavárny v lobby, nebo salonků, které jsou k dispozici v přízemí.

Salonky rezervujeme na e-mailu pozadavky@kodanska-4d.cz, kde uvedeme den a čas konání + počet účastníků. Klíč si proti podpisu vyzvedneme na recepci a poté vrátíme. V horních patrech budovy jsou salonky pro větší počet osob. Pokud jde o nečekanou schůzku, můžeme recepci požádat o zapůjčení klíčů i bez předchozí rezervace, ale tento způsob volíme spíše v krajních případech, nikoli jako běžnou praxi.

V budově funguje centrálně řízená klimatizace. V každé místnosti na stěně je kolečko pro její ovládání – “plus” pro zvýšení teploty, “minus” pro snížení. Kolečko umí ovlivnit teplotu o max. 4° C. Pokud je nám v kanceláři i tak velká zima nebo naopak teplo, kontaktujeme office manažera, aby zajistil návštěvu z údržby budovy, kteří klimatizaci upraví. 

Klimatizace běží od pondělí do čtvrtka od rána do 18 hodin, v pátek do 17, o víkendu vůbec – pouze se saturuje na určitou teplotu. 

Na budově jsou centrálně a automaticky ovládané venkovní rolety. Ty se vypínají například při velkých poryvech větru – když je venku slunečno, bývá v kanceláři hodně teplo, ale bohužel to neovlivníme. 

Okna budovy by se měla mýt hromadně 1x za rok. 

Vnitřní rolety se ovládají tak, že zatažením pravých provázků (těch, které vedou zvrchu rolety, ne těch, které jsou upevněny k jejímu spodku) doleva je uvolníme k pohybu, zatažením doprava pohyb zastavíme. Provázky vlevo ovlivňují jejich sklopení.

Na stěny chodeb nesmíme nic aplikovat nastálo. Současná výzdoba je na lepicích gumách. V kancelářích si můžeme na stěny sami věšet to, co zvládneme – tzn. spíše lehké obrazy a nástěnky – kladivo a hřebíčky jsou v bílé polici vedle kanceláře ředitele. 

Máme-li těžší předmět, který potřebujeme dát na stěnu, oslovíme prostřednictvím office manažerky správu budovy (požadavky).

Nábytek řeší office manažerka nahodile, zpravidla pokud nám někdo nějaký nabídne nebo vznikne velká poptávka. Pokud máme potřebu nějakého nového, snažíme se vyřešit interně z vlastních zdrojů, případný nákup nového podléhá schválení ředitele / office manažerky.

 

Úklid nám zajišťuje firma, která funguje v celé budově. Neplatíme si za úklid extra, tzn. probíhá velmi základně a omezeně – vysypání košů, odstranění viditelných nečistot z podlahy, výjimečně otření ploch. Chceme-li si dopřát vyšší standard, musíme si ho zajistit svépomocí 🙂 Úklidové prostředky jsou k nalezení ve skříňce pod kávovarem.

Vysvětlení správy budovy: “Budova byla postavena v 70. letech minulého století, kdy třídění nebylo velké téma. Proto její dispozice neumožňuje tu mít kontejnery na tříděný odpad. Všechen odpad se tak sype do společného kontejneru a třídí až na lince ve spalovně.”

Krátce po nastěhování jsme se snažili třídit svépomocí a proto jsou v některých kancelářích ještě rozlišené koše na papír, plast a směs, ale systém nám fungoval cca týden. Současná praxe je taková, že můžeme odpad “předtřídit” do velkých košů na chodbě u tiskárny, aby to pak na lince měli jednodušší – a pokud je to pro jednotlivce neuspokojivé, vynáší si své odpadky do tříděných kontejnerů sami. 

Kontejnery se nachází ve všech ulicích kolem budovy v těsné blízkosti.

Pokud odcházím jako poslední ze své kanceláře, vždy ji zamknu. Pokud odcházím pozdě večer nebo jako poslední, zkontroluju také, jestli je zamčená zasedačka a kancelář ředitele. Pokud ne, zamknu je. 

Po 19. hodině funguje už jen hlavní vstup přes vrátnici – do ulice Kavkazská v patře -1. 

Po 19. hodině ve všední dny a o víkendech kdykoli se dá přijít a odejít pouze tímto hlavním vchodem. Pokud tu chci být déle, musím se zapsat do knihy návštěv. Recepce si může vyžádat OP.

Citace provozního řádu: Do veškerých prostor objektu je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodících a asistenčních psů doprovázejících osoby s průkazem ZTP, TP nebo ZTP/P.

V patře -1 za recepcí je pošta pro příjem. Pošta zavírá v 15 hodin a chodí tam office manažerka 1 – 3x týdně. Máme zde uloženy dopisy, obyčejné ve schránce č. 33. Na doporučených dopisech musí být napsáno, že jsou do AI, ideálně na prvním místě adresy, aby pošťačka mohla dopis předat komukoli. Pokud je na prvním místě jméno a až pak AI, může být předán pouze této osobě (Amnesty International, Helena Dolejšová VERSUS Helena Dolejšová, Amnesty International). Pokud bude na dopisu jen jméno a ne organizace, bude na nástěnce u vstupu na poštu vyvěšeno oznámení.

Velké zásilky přiváží pošťák, pokud nás nezastihne, jsou uloženy na poště ve Sportovní ulici. 

Pro odeslání dopisů nebo balíků musíme na některou z poboček klasické pošty. Můžeme si od office manažerky vypůjčit zákaznickou kartu, abychom nemuseli vyplňovat podací lístky. Případně můžeme office manažerku o odeslání požádat 🙂 

Nejsou dané pravidelné termíny pro odesílání pošty, pokud jde o něco urgentního, je potřeba se s office manažerkou domluvit na postupu.

Pokud k nám přichází někdo zvenku a neví, kde AI hledat, nepustí ho dole na recepci nahoru, pokud nebude schopen říct, za kým jde. Je důležité toto svým návštěvám sdělit. 

Pokud zvoní zvonek a za dveřmi vidíme neznámého člověka, nepouštíme ho dovnitř. Zeptáme se, za kým jde a co potřebuje. Pokud nebude s nikým domluvený, požádáme ho o strpení, ev. zkonzultujeme s příslušnou osobou a doneseme mu nazpět vizitku (pokud dotyčná osoba vizitku nemá, předáme běžnou kancelářskou např. s ručním dopsáním e-mailu). Pokud z osoby nemáme dobrý pocit, vždycky si s sebou přivedeme kolegu nebo kolegyni. Pokud mě kdokoli kdykoli o něco takového požádá, VŽDY a za každých okolností jeho prosbě VYHOVÍM. 

V případě, že někdo z kolegů jedná s někým, koho neznáme a cítíme, že jednání není příjemné nebo se dotyčnému kolegovi obtížně ukončujeme, tzv. se vysvobozujeme – oslovením, zda jde dotyčný na tu schůzku, případně zavoláním na telefon.

Pokud k nám přichází někdo zvenku a neví, kde AI hledat, nepustí ho dole na recepci nahoru, pokud nebude schopen říct, za kým jde. Je důležité toto svým návštěvám sdělit. 

Pokud zvoní zvonek a za dveřmi vidíme neznámého člověka, nepouštíme ho dovnitř. Zeptáme se, za kým jde a co potřebuje. Pokud nebude s nikým domluvený, požádáme ho o strpení, ev. zkonzultujeme s příslušnou osobou a doneseme mu nazpět vizitku (pokud dotyčná osoba vizitku nemá, předáme běžnou kancelářskou např. s ručním dopsáním e-mailu). Pokud z osoby nemáme dobrý pocit, vždycky si s sebou přivedeme kolegu nebo kolegyni. Pokud mě kdokoli kdykoli o něco takového požádá, VŽDY a za každých okolností jeho prosbě VYHOVÍM. 

V případě, že někdo z kolegů jedná s někým, koho neznáme a cítíme, že jednání není příjemné nebo se dotyčnému kolegovi obtížně ukončujeme, tzv. se vysvobozujeme – oslovením, zda jde dotyčný na tu schůzku, případně zavoláním na telefon.

 

Nemáme vyhrazená vlastní parkovací místa na parkovištích za závorami. Pokud jezdíme do práce vlastním autem, musíme si najít místo na ulici. 

Pokud očekáváme, že budeme přivážet nebo odvážet nějaký náklad, jsou dvě možnosti:

  1. Správnější – Přes office managera kontaktovat správu budovy a informovat je, že budeme v určitém období využívat nákladní rampu. Rampa se nachází v ulici Kavkazská, těsně před křižovatkou s ulicí Moldavská. Po příjezdu k rampě voláme na recepci (234 063 333), aby otevřeli závoru. V prostoru rampy pak stojíme výhradně jen přímo pod rampou a po nezbytně nutnou dobu – ostatní místa jsou rezervovaná jako parkovací a jejich majitelé by se hodně zlobili 🙂
  2. Operativnější – Pokud budeme potřebovat něco naložit nebo vyložit, můžeme vjet vchodem C z Kodaňské a stát na šedé ploše mezi hlavním vstupem do budovy a vstupem do skladu. Je dobré se předtím přijít osobně ukázat na recepci a informovat je, že tam budeme potřebovat chvíli stát. Hodina nebo dvě jsou úplně v pořádku. Až budete s autem u závory, zavolejte na 234 063 333. Menší dodávka je v pohodě, náklaďák by tam neměl opět kvůli propadu. Stát můžeme POUZE na místě označeném zelenou šipkou, NIKDE JINDE.