U financí se řídíme obecným pravidlem – všechny platby, které je třeba provést z Amnesty peněz, řešíme se svým přímým nadřízeným, office manažerkou a finanční specialistkou. 

Pokud potřebuji provést online platbu kartou, po konzultaci s vedením si ji mohu vypůjčit od finanční specialistky (příp. ji požádám o provedení platby). Po zaplacení přijde ředitelce na telefon kód, se kterým platbu dokončím. Pokud ředitelka není v kanceláři, je třeba se s ní předem domluvit, aby počítala s tím, že kód přijde a věděla, komu ho předat. Po provedení platby okamžitě předkládám doklad a údaje k platební kartě nikdy neukládám. 

Pokud je třeba provést menší výdaj, který zvládnu pokrýt z vlastních zdrojů, nechávám si účtenku. Tu pak předám finanční ředitelce, která náklady proplatí. Pokud vím, že budu muset pořídit něco dražšího, mohu finanční ředitelku poprosit o zálohu. I  tomto případě si nechávám vystavit účtenku, kterou pak přinesu do kanceláře.  

Pokud cestujeme, je po dokončení pracovní cesty nutné donést office manažerce nebo finanční ředitelce vyplněný, vytištěný, schválený a podepsaný cestovní příkaz, který musí být přímým nadřízeným schválen před konáním pracovní cesty. Přikládáme k němu i lístky za vlak nebo autobus, případně ubytování, pokud ho potřebujeme proplatit. V případě cest po ČR má zaměstnanec nárok na proplacení tzv. stravného.

Kdykoliv provádím platby, vždy si nechám vystavit fakturu, kterou pak předám office manažerce nebo finanční ředitelce. Ty ji zpětně proplatí.

Pokud je mi vystavena faktura a potřebuju ji proplatit předem, opět se obracím na finanční ředitelku. Vždy je třeba zohlednit to, že nemusí být vždy k dispozici a to, že někdy může trvat delší dobu, než platba úspěšně proběhne. Proto záležitosti ohledně faktur a placení řešíme s dostatečným předstihem.