Villain Sox – Teach kids about pride, Teach kids about love

Technika: Pastel na papíře

Rozměr (zarámováno): 101 x 80 cm

CENA: 20 000 Kč

 
Ochranou dětí hájí své aktivity mnozí propagátoři konzervativních hodnot a tradiční rodiny, avšak tímto dětem s nehetoresexuální identitou zavdávají na duševní problémy a sebeodmítání. Děti se pak cítí raněné či dokonce vadné. 
Mnohem lépe by bylo, kdyby celá společnost své děti učila o tom, že být různorodé, „duhové“ a své – ať už to pro každého z nás znamená cokoli – je v pořádku. Duha není jen symbolem queeru, ale také naděje na něco nového a pěkného – stejně jako se děje po bouřce, když vysvitne slunce a duha obarví předtím šedou oblohu. 
 

Villain Sox

Villain Sox je slovenský multidisciplinární umělec a tvůrce, který se ve své tvorbě věnuje jak

volnému umění, tak řemeslné práci se dřevem. S tou začal již na střední umělecké škole v Kremnici,

kde studoval obor loutkářství – hračkářství. Přestože se Villain Sox od dob studií posunul směrem

k mnohem expresivnějšímu a pro některé diváky i šokujícímu stylu i obsahu, hravost z jeho děl

nevymizela a zvídavý divák může v jeho dílech nalézt mnohem více, než je na první pohled patrné.

Pouhé šokování není jeho záměrem a divák, který by odmítl jeho dílům věnovat čas a pozornost jen

proto, že často zobrazuj to, „co se ve slušné společnosti neukazuje“ by se ochudil nejen o vhled do

světa a myšlení tohoto citlivého umělce, ale také o náhled do některé ze subkultur, do nichž Villain Sox spadá – ať už se jedná o queer, streetovou, či BDSM subkulturu. V jeho tvorbě tak můžeme vidět hravé kresby jako je například pastelem vyvedená duha na černém papíře, z pod níž vystupují podobné malůvky, prvky streetartové tvorby formou lepených koláží, sprejovaných tagů umělcova jména i složitějších graffiti; a také formálně i obsahově temnější perokresby vztahující se k tematice fetishe a bodymodification. 

Instagram: Villain Sox

Petr Písařík

Petr Písařík je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého. Je jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Pondělí. Sídlo jeho působnosti se nachází v ateliéru Nákladového nádraží Žižkov.


Celosvětově respektovaný autor pracuje s postmoderní ideou proměnlivosti. Skrze ní prezentuje svá eklektická díla ojedinělými technikami s využitím zdánlivě neslučitelných materiálů a forem. Kombinuje netradiční malbu, reliéf, broušení, objekt, sochu a fotografii s přesahem do jedinečných monumentálních instalací a prostorových změn. Blízká budoucnost jeho tvorby je spjatá s experimentálním užitím skla.