Rufina Bazlova – Flags in Kaskad District

Technika: Autorský sítotisk

Rozměr: 100 x 70 cm

CENA: 8 600 Kč

Rufina Bazlova

Rufina Bazlova je běloruská umělkyně žijící v Praze, která se věnuje ilustraci, sociálnímu umění, scénografii a performanci. V roce 2015 získala magisterský titul v oboru ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě a o pět let později druhý bakalářský titul v oboru scénografie na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU. Rufina se mezinárodně zviditelnila sérií Dějiny běloruské vyšyvanky, která využívá tradiční médium lidové výšivky k zobrazení pokojných protestů v Bělorusku z roku 2020. Další popularitu získala, když v srpnu 2022 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zahájil významný státní svátek v košili zdobené jejími ornamenty.  

Spolu s umělkyněmi Věrou Sous a Monikou von Bernut  pak speciálně pro slavnou politickou Cenu Charlemagne v Cáchách vytvořila instalaci o třech Běloruskách (Světlaně Cichanouské, Marie Kolesnikove a Veronice Cepkalo), které získaly toto ocenění v roce 2022.  V roce 2021 Bazlova založila spolu se Sofií Tocarovou skupinu Stitchit, která se věnuje palčivým společensko-politickým tématům s využitím tradiční techniky vyšívání coby nástroje odporu a dialogu. Stitchit zapojuje do procesu tvorby různé komunity i jednotlivce a stírá hranice autorství. Aktuální projekt s názvem „Zarámováno v Bělorusku“ je věnován tamním politickým vězňům. 

Umělkyně je také známá jako autorka plně vyšívaného komiksu Ženokl (Feminnature), který zkoumá téma feminismu přítomného v lidových tradicích. 

https://www.vyzyvanka.com  

https://www.instagram.com/rufinabazlova/ 

Petr Písařík

Petr Písařík je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého. Je jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Pondělí. Sídlo jeho působnosti se nachází v ateliéru Nákladového nádraží Žižkov.


Celosvětově respektovaný autor pracuje s postmoderní ideou proměnlivosti. Skrze ní prezentuje svá eklektická díla ojedinělými technikami s využitím zdánlivě neslučitelných materiálů a forem. Kombinuje netradiční malbu, reliéf, broušení, objekt, sochu a fotografii s přesahem do jedinečných monumentálních instalací a prostorových změn. Blízká budoucnost jeho tvorby je spjatá s experimentálním užitím skla.