Pavel Piekar – Palazzo Grimani – Venezia

Technika: Barevný linoryt

Rozměr:  75 x 54  cm

CENA: 5 000 Kč

Pavel Piekar

Pavel Piekar patří k výrazným představitelům současné grafiky. Kromě realistické kresby, která je základem jeho výtvarného výrazu, se věnuje také linorytu. Právě na ten se zaměřuje od roku 1983 a našel vlastní metodu, jak ho přiblížit iluzivnímu malířství. Své náměty rozkresluje na matrice pro jednotlivé barvy, jejichž soutiskem vzniká mnohabarevný linoryt. Pro zachycení valéru používá různě hustý rastr. Od soudobé výtvarné praxe se odlišuje snahou o pravdivý citový prožitek a vystižení atmosféry místa. Vytváří cykly krajin, městských zátiší, imaginárních portrétů, skupinových scén, posvátných prostorů a inspiruje se osobnostmi kulturní historie. Emocionální sdělení a kryptoautoportréty jsou hlavní sférou jeho výtvarného projevu. 

Petr Písařík

Petr Písařík je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého. Je jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Pondělí. Sídlo jeho působnosti se nachází v ateliéru Nákladového nádraží Žižkov.


Celosvětově respektovaný autor pracuje s postmoderní ideou proměnlivosti. Skrze ní prezentuje svá eklektická díla ojedinělými technikami s využitím zdánlivě neslučitelných materiálů a forem. Kombinuje netradiční malbu, reliéf, broušení, objekt, sochu a fotografii s přesahem do jedinečných monumentálních instalací a prostorových změn. Blízká budoucnost jeho tvorby je spjatá s experimentálním užitím skla.