František Skála – Příchod Mistra z cyklu Hodina mezi dnem a nocí, Grafika roku 2022

Technika: Barevná litografie

Rozměr: 70 x 48 cm

CENA: 13 000 Kč

František Skála

Vystudoval řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1971–1975) a televizní a filmovou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1976–1982). Je členem divadla Sklep a tajné skupiny B. K. S. (Bude Konec Světa), zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví a komturem Řádu zelené berušky. Působí rovněž v několika hudebních tělesech (Malý Taneční Orchestr Universal Praha, Finský Barock a Tros Sketos) a je nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého (1991). 

František Skála je také autorem komiksu Velké putování Vlase a Brady, jenž vyšel v nakladatelství Albatros v roce 1989. V anketě webu Komiksárium byl tento komiks v roce 2009 vyhlášen šestým nejlepším českým komiksem všech dob. Na jeho základě vznikla také loutková inscenace v divadle Minor (2007). 

Petr Písařík

Petr Písařík je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého. Je jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Pondělí. Sídlo jeho působnosti se nachází v ateliéru Nákladového nádraží Žižkov.


Celosvětově respektovaný autor pracuje s postmoderní ideou proměnlivosti. Skrze ní prezentuje svá eklektická díla ojedinělými technikami s využitím zdánlivě neslučitelných materiálů a forem. Kombinuje netradiční malbu, reliéf, broušení, objekt, sochu a fotografii s přesahem do jedinečných monumentálních instalací a prostorových změn. Blízká budoucnost jeho tvorby je spjatá s experimentálním užitím skla.