Alžběta Skálová – Situace III

Technika: Suchá jehla 9/50

Rozměr: 30 x 24 cm

CENA: 3 300 Kč

Alžběta Skálová

Ačkoliv je známa především jako ilustrátorka, základem a hlavním zdrojem její práce je volná tvorba, malba a grafika rozbíhající se mnoha směry. Ilustrace pro ni představuje do jisté míry zadání, zároveň se mu podřizuje se a rozvádí různé příběhy. Alžběta Skálová ilustrovala úspěšné dětské knižní tituly jako Rostlinopis, Cendrarsovy Malé černé pohádky nebo Pampe a Šinka. Její volná tvorba pracuje s intuicí, snem a silnými vizuálními vjemy vystupujícími zejména v krajině, přírodě, ale i v lidském světě, rituálech či maskách. Její krajiny jsou zaplněny nejen přízračnými motivy domů, bílými rolemi trávy, toulajícími se kravami, jsou však otevřeny i imaginativním bytostem, lesním skřítkům a fantazijně vyrůstajícím detailům. Její tvorba je cenná také tím, že není ovlivněná dobovými postupy a trendy. Naopak jde tvrdohlavě a z vnitřního přesvědčení vlastní cestou.  

http://www.alzbetaskalova.com/ 

Petr Písařík

Petr Písařík je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého. Je jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Pondělí. Sídlo jeho působnosti se nachází v ateliéru Nákladového nádraží Žižkov.


Celosvětově respektovaný autor pracuje s postmoderní ideou proměnlivosti. Skrze ní prezentuje svá eklektická díla ojedinělými technikami s využitím zdánlivě neslučitelných materiálů a forem. Kombinuje netradiční malbu, reliéf, broušení, objekt, sochu a fotografii s přesahem do jedinečných monumentálních instalací a prostorových změn. Blízká budoucnost jeho tvorby je spjatá s experimentálním užitím skla.