Jakub Janovský

100 % krabice

Technika: autorský ofset na papíře, akvarel, kolorováno

Rozměr: 24,4 x 33,5 cm

CENA: 2 000 Kč

DALŠÍ DÍLA OD AUTORA

Jakub janovský

Absolvent pražské AVU (Ateliér kresby prof. Jitky Svobodové), pracuje ve své figurativní tvorbě s aspekty osobní a kolektivní paměti. Jeho autorská výpověď je svědectvím poslední generace narozené ještě v totalitním Československu, jejíž zkušenost souvisí s atributy socialistického životního stylu, s jejich přetrváváním a rozpadem v devadesátých letech. Autor se věnuje kresbě a obrazu s přesahy do dalších výrazových disciplín (koláž, smalt, objekt, video, videoinstalace). Pravidelně vystavuje od r. 2007. Výrazné jsou jeho účasti na zahraničních i domácích projektech (např. Disruptive Imagination, 2017; Dämonkratie, 2019; Sen ve snu. E. A. Poe a umění v českých zemích, 2020;  Samota uprostřed davu. Ch. Baudelaire a české umění, 2021 ad.)

Z díla Jakuba Janovského je cítit vášeň pro figury, jimž je ovšem málokdy vidět do tváře. Každý pozorovatel si tak může do díla dosadit sebe nebo blízkého člověka a tím se pak nechat vtáhnout do příběhu.