Pavel Trnka

Souznění

Technika: akryl na plátně

Rozměr: 80 cm

CENA: 69 000 Kč

Pavel Trnka

Pavel Trnka je malíř, sochař a sklářský výtvarník, ale pro jeho tvorbu je důležitý především komplexní základní názor. Ten vychází z přemýšlení nad vztahy nejen v oblasti uměleckého projevu, ale v nejširším a neobecnějším smyslu. Do jeho objektů, kreseb a obrazů se promítá vyhraněná filozofie, vyjádřená těmi nejúspornějšími prostředky. Přitom však jeho tvorba působí při své střídmosti velmi výrazně, protože má svou vnitřní logiku. Je ovšem otevřená novým podnětům, působí na ni důkladné poznání odlišných prostředí. Při

krajním zjednodušení kompozice se v ní prolínají různé významové vrstvy, odpovídající vztahům utvářeným ve vesmíru, v přírodě i ve společnosti. Vycházejí z postupného vývoje naší civilizace i z jejích tisíciletých tradic.
 
Během pobytu v Japonsku se autor inspiroval východní způsobem života či principy jógy, což se promítlo hlavně do jeho obrazů. Každá barva má svůj význam, celková skladba je založená na vyvážení či překrývání tónů, na jemných přechodech i výrazných kontrastech. Některá pole zůstávají stejná, jiná se proměňují, aby tak vznikaly provázané řady či soubory. Lze je vnímat jako vyjádření meditace spojené s východní filozofií nebo jako naznačení významů křesťanských symbolů. Tak se v tvorbě Pavla Trnky propojují vlivy
evropské i japonské kultury, i když je jejich podstata do značné míry odlišná. Vzniká zvláštní souznění a zároveň se utváří lehké napětí.
Umělec ovšem především respektuje přírodní zákonitosti, na jejichž základě se i kultury z různých částí světa, vycházející z rozdílného
vývoje, mohou v základních pocitech přiblížit nebo dokonce ztotožnit. Nejde samozřejmě o nový jev, různé kultury se odedávna
ovlivňují, odlišnými přístupy se pročišťují a vzájemně obohacují.