Skrze umění pomáháme lidským právům již od roku 2014
Desítky umělců se rozhodly darovat svá díla
Stovky dárců, kteří pomáhají
Rukama nám prošly již stovky výjimečných děl

Amnesty International je organizace, která usiluje o dodržování lidských práv na celém světě.

Je založena na principech univerzality lidských práv, na pravidlech mezinárodní solidarity a na spolehlivém výzkumu.

Amnesty je nezávislá na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích a ideologiích všeho druhu.