Jitka Hilská

3 otázky pro umělce

1. Jak se cítíte, když tvoříte?

Malování je pro mne meditaci, relaxací, někdy útěkem od reality, ale zároveň cesta k sobě. 

 
2. Proč jste se rozhodl darovat své dílo do projektu Art for Amnesty?
Obrázky daruji Amnesty jako poděkování za její smysluplnou činnost a pomoc. 
 
3. Co pro Vás znamená svoboda v souvislosti s uměním?

Svoboda v umění je důležitá, dokonce nezbytná pro možnost pravdivého vyjádření a jeho prezentaci. 

Jitka Hilská vystudovala scénické výtvarnictví na divadelní fakultě AMU. Od původních krajinářských inspirací se  postupně její obrazy (lyrická emotivní abstrakce) stávaly „výtvarným přepisem“ poezie Bohuslava Reynka, Jana Skácela apod. ve smyslu duševní blízkosti a rezonance.

V poslední době se vrací pro inspiraci zpět k přírodě a zároveń se obrací do sebe – vnitřní krajiny. Pracuje technikou oleje na plátně nebo kombinovanou technikou na papíru i na plátně. Fotografií se zabývá od roku 2003.

Byla členem Nového sdružení pražských umělců do roku 2016, nyní ve sdružení výtvarníků spolku FF 2016. Vyučuje v Atelieru Kaštan a ve Studiu Dobeška a v Rynholeckém atelieru.

Zdroj: www.jitkahilska.cz