Tomáš Záborec

Obzory

dřevomalba, 40×70 cm

cena: 8 000,-Kč

Tomáš Záborec

už několik let se věnuje vytváření obrazů na dřevěném podkladu. Metoda práce spočívá v neobyčejné zručnosti umělce používat mnohé nástroje pro vytvoření vrypů, dlabání nebo zářezů. Inklinuje k přírodním motivům, chce vytvořit vzpomínku, zážitek, možnost pracovat s uměleckým dílem i jiným smyslem, než jen zrakem.

Vytváří často celé série děl, kde se zabývá jediným tématem. Spolupracuje také s designéry při tvorbě interiérů.

https://www.tomaszaborec.cz/