TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

DÍVKA SE SRNOU

Litografie 54 x 45cm 2017

Ev. č. díla: 133

cena: 5 000,-Kč

TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

Současný český malíř střední generace. Pracuje s figurální kompozicí, pochybností čtení daného obrazu a také přidává lehký dvojsmysl. Vystavoval v Praze, Chebu, Berlíně, Vídni, New Yorku, Mnichově, Římě, Krakově, Moskvě, na Taiwanu a v Budapešti.