TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

DAVID A GOLIÁŠ

autorská limitovaná edice vytvořená pro Amnesty International všechny tisky jsou ručně signované a číslované nerámováno

sítotisk na recykolvaném papíře, 35 x 50 cm

Ev. č. díla: 45

cena: 3000,-Kč

TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

Současný český malíř střední generace. Pracuje s figurální kompozicí, pochybností čtení daného obrazu a také přidává lehký dvojsmysl. Vystavoval v Praze, Chebu, Berlíně, Vídni, New Yorku, Mnichově, Římě, Krakově, Moskvě, na Taiwanu a v Budapešti.