Jaroslava Severová je česká grafička a pedagožka, vedoucí ateliéru oboru „Grafická tvorba – multimédia“ na Univerzitě Hradec Králové. Studovala na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. J. Horník, V. Tittelbach, 1960 – 1966). V letech 1992 – 2008 byla pedagogem na Institutu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze a roku 1995 byla jmenována docentkou AVU. V roce 2005 získala Cenu Vladimíra Boudníka za osobitý a nepřehlédnutelný podíl na rozvoji soudobé české grafiky

http://hollar.cz/umelci/severova-jaroslava/

JAROSLAVA SEVEROVÁ

PROSTOR 102A

Ink print 70 x 70 2017

Ev. č. díla: 141