Pavel Hayek se v obrazech, grafikách a fotogramech soustřeďuje na vizuální materiál, který má blízko, který zároveň reflektuje jeho vztah k živé přírodě a k tomu, s čím přichází normálně do styku. To, co je pro Hayekova díla nejdůležitější, je bezpochyby jeho chápání obrazové plochy jako struktury sui generis. Žádnému elementu nejsou ostatní elementy podřízeny, všechny mají stejnou platnost, stejnou důležitost. Neexistuje žádná kompozice, celek je tvořen vzájemnými vztahy mezi jednotlivými prvky, kreré jsou náhodně rozložené po ploše.

www.pavelhayek.cz

PAVEL HAYEK

KOŘENY

Serigrafie 67 x 54 1997

Ev. č. díla: 139

PAVEL HAYEK

LISTY SVLAČCE

Serigrafie 48 x 60 cm

Ev. č. díla: 101