Vedle českých vysokých uměleckých škol (VŠUP - J. Šalamoun; FaVU - J. Načeradský) absolvoval také Kunstakademie v Düsseldorfu, kde se stal v roce 2004 „mistrovským žákem“ malířského ateliéru A. R. Pencka. Typltova malba je vytvářena ve dvou rovinách – kriticky zaměřená symbolizovaná figurace a konstrukční abstrakce pohybující se v rovině utopie. V posledních pracích autor syntetizuje oba póly na společné ploše, čímž dochází k podnětnému vizuálnímu setkávání dvou odlišných výrazových světů, které se odehrává i mimo malbu – v instalacích.

www.typlt.com

LUBOMÍR TYPLT

GOUACHE

Gouache 70 x 50 2017

Ev. č. díla: 130

LUBOMÍR TYPLT

GOUACHE 2010

Gouache 70 x 50 cm 2010

Ev. č. díla: 106