Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, který prošel mnoha ateliéry od klasické malby až po restaurování klasických malířských děl. Za tu dobu si stihl vyvinout výrazný formální i obsahový rukopis. V jeho tvorbě lze vysledovat jednu stěžejní linii, která se vztahuje k nejzákladnějším věcem lidského bytí jako jsou an-imalita, agrese, smrt a možnosti libosti v podmínkách tohoto světa. Aktuální cyklus obrazů je věnován čistotě a neposkvrněnosti těla i duše zvířat, která se od lidí odlišují absencí negativních vlastností jako zášť, závist, chamtivost a další. Autor v mnoha obrazech využívá satiry a propůjčuje zvířatům lidské rysy pro zdůraznění ironie lidského bytí. Čistotu a neposkvrněnost symbolizuje domi-nantní bílá barva všech obrazů. Děj se z velké části odehrává ve výrazu, především pak v očích a němé tváři zvířete. http://adamjilek.cz/

www.adamjilek.cz

ADAM JÍLEK

KRADENÍ SLOV Z ÚST

90 x 55cm digitální tisk na plátně, signováno (originál - olej na plátně) 2016

Ev. č. díla: 250