Amnesty International je mezinárodní aktivistické hnutí lidí, kteří se spojují k tomu, aby dosáhli společného úsilí: dodržování lidských práv po celém světě. Naší vizí je, aby každý člověk mohl užívat práva zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

Vyberte si originální tričko nebo plakát a podpořte tak společně s námi lidská práva.