Jan Turner vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění v ateliérech Milana Knížáka, Vladimíra Kokoliy a Huga Demartiniho. Ve své tvorbě se pohybuje napříč médiemi, od sochařství a kreseb, po videa.

http://www.janturner.info

JAN TURNER

BEZ NÁZVU

Kresba na papíře

Ev. č. díla: 164