Byl jedním z nejvýznamnějších českých sochařů 20.století. V letech 1945–1952 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Josefa Wagnera. Zoubkův osobitý styl je charakteristický zredukovaným vytvarováním plastik, výraznou vertikalitou, rozrušeným povrchem a autorovou spřízněností a reakcí na antické dědictví. Jeho dosud největší retrospektivní výstava čítající okolo 300 exponátů se uskutečnila 29. listopadu 2013 až 2. března 2014 v Jízdárně Pražského hradu.

www.olbramzoubek.cz/

OLBRAM ZOUBEK

CELÝ ROK

Cín, část zlacená 35 x 35 cm 2009

Ev. č. díla: 118