Je jedním z nejvýraznějších českých sochařů, který je známý především jako tvůrce různých kontroverzních a provokativních plastik. V letech 1988–1996 vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého, grantu Nadace Pollocka a Krasnerové a ceny na bienále v Kortrijku.

www.davidcerny.cz

DAVID ČERNÝ

BEZ NÁZVU

Ev. č. díla: 238

DAVID ČERNÝ

FUCK OFF

Uretan 11,5 x 3 x 3 cm

Ev. č. díla: 114