Daniel Vlček přispívá k podobě současné umělecké scény několika způsoby. Vlastní vizuální tvorbou, hudební produkcí (Guma Guar) a také otevřením galerie Ferdinanda Baumana a klubu Berlínskej model. Od střední umělecko-průmylsové školy a pedagogické fakulty prošel ateliéry Martina Mainera, Vladimíra Skrepla a Veroniky Bromové. Aktuálně ve své práci zkoumá vzájemný vztah hudby a vizuality, vychází z inspirace vintage a estetiky 70. let. K abstrakci dochází zmnožováním a vrstvením konkrétních obrazů a zvuků.

www.danvlcek.com

DANIEL VLČEK

DARK WAVE LP

Modelovací pasta, olej, sprej na plátně 45 x 45 cm 2016

Ev. č. díla: 111